Verf voor het huis van de schilder

In samenwerking met Nota Bene, communicatiebureau voor strategie en creatie, hebben wij het bij onze klanten regelmatig over het belang van een heldere positionering van hun bedrijf en de vertaling daarvan in organisatiewaarden. En vervolgens over wat dit in de praktijk betekent voor het gedrag en de samenwerking van medewerkers. Organisatiewaarden moeten immers zichtbaar zijn voor de klant en medewerkers zijn het visitekaartje van de organisatie.

Omdat Nota Bene een sterke groei doormaakt , konden positionering en organisatiewaarden voor Nota Bene ook wel een opfrisser gebruiken. Dus aan de slag. Met het team werkte ik een middag aan het helder krijgen van marktfocus, kernwaarden en de vertaling hiervan in het professionele gedrag van de medewerkers. Ook keken wij naar consequenties voor de samenwerking en de organisatie van het werk en maakten daarover afspraken.

logo-geelLees hierover verder het blog van Nannette Verschoor, eigenaar van Nota Bene. Zij schreef dit blog voorafgaand aan de teammiddag.  Doorpraten over zo’n aanpak voor uw organisatie? Mail dan naar mariette@wijzijnhr.nl .

EVEN OPFRISSEN: EXTERN WINNEN IS INTERN BEGINNEN

Bij onze klanten hebben we het regelmatig over het belang van een heldere positionering en de vertaling daarvan in organisatiewaarden. Maar hoe zit het met ons eigen verhaal? Waar staat Nota Bene voor en wat betekent dat voor onze manier van werken?

Kent u ‘m? Die van de schilder die z’n eigen huis vergeet te schilderen? Zo realiseerde ik me laatst dat het alweer een behoorlijke tijd geleden is dat wij onze eigen positionering tegen het licht hebben gehouden. Een aantal jaren geleden hebben wij onze missie, visie en organisatiewaarden netjes geformuleerd en vertaald in gedrag. Maar een organisatie verandert en bovendien is ons team de afgelopen tijd gegroeid en vernieuwd, dus duidelijk tijd voor een opfrisbeurt.

Stel organisatiewaarden vast

Om u als organisatie te onderscheiden is het meer dan ooit van belang om uw toegevoegde waarde duidelijk te maken aan de klant. En bovenal om deze waarde waar te maken: hoe zorgt u ervoor dat het gewenste imago door het gedrag van de medewerkers waargemaakt wordt? Onder de noemer ‘Extern winnen is intern beginnen’ voer ik, samen met Mariëtte Visser, trajecten uit waarbij we organisatiewaarden vaststellen en vertalen in gedrag. Daarmee worden medewerkers echte ambassadeurs, en zorgt u ervoor dat wat u extern communiceert waargemaakt wordt door intern gedrag.

Nu zijn organisatiewaarden geen statisch geheel. Er zijn allerlei redenen om deze (opnieuw) te bekijken, zoals:

  • Een fusie: als twee (of meer!) bedrijven samengaan is het per definitie noodzakelijk om naar de organisatiewaarden te kijken. Het kan ook helpen in het proces: door gezamenlijk nieuwe waarden te definiëren ontstaat een gedeeld beeld en een nieuwe, eigen positionering die past bij de nieuwe organisatie. Medewerkers voelen zich vanaf dag één thuis bij de nieuwe organisatie en denken niet meer in ‘wij’ en ‘zij’. En reken maar dat klanten dat herkennen (en belonen!).
  • Teamwijzigingen: nieuwe medewerkers brengen hun eigen waarden in en zorgen voor een andere dynamiek. Wat betekent dat voor de organisatiewaarden als geheel en de manier van samenwerken? Tijdig bijschaven maakt dat klanten de toegevoegde waarde blijven zien.
  • Tijd: geen enkele organisatie staat stil en de omgeving al helemaal niet. Daarom is het goed om elke 2 à 3 jaar de organisatiewaarden tegen het licht te houden.

Organiseer een teammiddag

In ons geval gelden twee van bovengenoemde redenen, dus meer dan voldoende aanleiding om met onze organisatiewaarden aan de slag te gaan. Inmiddels staat er een teammiddag gepland. Buiten kantoor, zodat we echt even los zijn van onze normale werkomgeving. Op de agenda staat:

  1. Update van de Nota Bene organisatiewaarden;
  2. De klant en organisatiewaarden: wat merkt de klant hiervan;
  3. Concreet maken van organisatiewaarden: welk gedrag hoort bij deze waarden;
  4. Bewustwording over samenwerking en ontwikkeling hiervan;
  5. Zicht op elkaars kwaliteiten en dit vertalen naar individuele aandachtspunten.

We eindigen de dag met een borrel, waarbij we, naar ik hoop en verwacht, kunnen proosten op een lekker opgefriste set organisatiewaarden. En zo heeft de schilder dan toch eindelijk ook z’n eigen huis geschilderd.

Recent Posts