WIE ZIJN WIJ

Birgitta van der Touw

Wij zijn Birgitta van der Touw en Mariëtte Visser. Mariëtte Visser heeft 25 jaar ervaring in HR en verandermanagement, Birgitta van der Touw werkt even lang binnen het HR-werkveld en is de laatste jaren opgeschoven naar projecten op de ‘hardere’ kant van HR: beheer, systemen, functie- en loongebouwen.

50 jaar ervaring in 1 duo!

Mariëtte Visser

In de (commerciële) zorg

Door  een zelfstandige polikliniek werden wij gevraagd een nieuwe cao te implementeren en gelijktijdig de HR afdeling opnieuw in te richten. Daarnaast diende zich in de periode dat wij hier onze mouwen opstroopten ook nog een reorganisatie aan.

Kortom een klus voor ons om gezamenlijk de tanden in te zetten.

In een periode van een half jaar

  • zorgden wij er voor dat alle HR processen beschreven en op orde waren;
  • hadden alle medewerkers een nieuw contract volgens hun nieuwe cao en
  • was er een nieuw e HRM pakket operationeel, waartoe alle medewerkers toegang hadden vanaf hun thuiscomputer of telefoon.

De klant tevreden, wij tevreden.

In het onderwijs

We hebben beiden in diverse onderwijsorganisaties (universiteit, voortgezet en basisonderwijs) gewerkt. Dit waren projecten rondom arbeidsmobiliteit, management development en coaching- en loopbaanbegeleiding.

Ook in het bedrijfsleven verzorgden wij  begeleiding  van teamontwikkeling, bij samenwerkingsproblematiek en individuele coachingstrajecten. Altijd met de organisatiecontext in het vizier en in nauwe afstemming met het management.

In de logistiek en transport

Als een transportbedrijf op moet schalen van 350 naar 700 man, vraagt dat op alle vlakken veel van HR. Een soort van in 1 klap volwassen worden. Als HR manager een pittige opdracht.

1 van ons was hier een jaar interim HR manager om HR steviger en professioneler in de organisatie neer te zetten. Dit vroeg aandacht voor het verbeteren van de HR processen, maar ook voor het  positioneren van de  HR afdeling. Door de schaalvergroting werd een nieuwe managementlaag geïnstalleerd . HR zorgde voor de ontwikkeling en organisatie van een  in company managementopleiding .

Ook het oprichten en installeren van een OR hoorde bij deze opdracht.

In de geestelijke gezondheidszorg

Bij een fusie moet de hele organisatie ‘aan de bak’. Vrijwel alles gaat op de schop: Processen worden in elkaar geschoven; arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd. Eén van ons heeft in verschillende fusieorganisaties (delen van) functiehuizen en functiebeschrijvingen (her)ingericht. Waarbij dan telkens weer bleek dat een helder functiehuis meer is dan een stapel functiebeschrijvingen: Het loongebouw wordt doorzichtiger, loopbaanpaden inzichtelijker, formatieplannen begrijpelijk.

Binnen reorganisaties, fusies en organisatieontwikkeltrajecten bieden cao en sociaal plan medewerkers ook beroepsmogelijkheden. Wij participeren binnen de zorg ook in interne bezwarencommissies.

Een dwarsdoorsnede van  onze klanten

FloraHolland, Polikliniek de Blaak, Hagaziekenhuis, Post Kogeko Logistics, Businesspark Aviolanda, Rivierduinen, PerspeKtief, LevantoGroep, Yulius, Gemeente Rotterdam,  div. onderwijsinstellingen, Ministerie van landbouw, etc.